Ipsen logo
Disclaimer
Print
Letter vergroten
Wat is een carcinoïd tumor?

Wat is een carcinoïd tumor?

Een carcinoïd tumor behoort tot de groep van neuro-endocriene tumoren (NET). Vaak wordt deze pas opgemerkt als er sprake is van het zogenaamde carcinoïd syndroom.

Een carcinoïd is een zeldzame en langzaam groeiende kwaadaardige tumor. Carcinoïd tumoren ontstaan in veel gevallen in de blinde darm en de dunne darm en in mindere mate in de maag, dikke darm en longen. Een carcinoïd tumor kan echter in elk orgaan ontstaan. Net zoals andere kwaadaardige tumoren kan ook een carcinoïd tumor uitzaaien naar andere organen. Hierdoor ontstaan uitzaaiingen ofwel metastasen. Uitzaaiingen van een carcinoïd tumor ontstaan vaak in de lymfeklieren en in de lever.

Het belangrijkste kenmerk is dat deze tumoren hormonen en hormoonachtige stoffen produceren. Daarom worden ze ook wel neuro-endocriene tumoren genoemd. Stoffen, die door een carcinoïd afgescheiden kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: serotonine en gastrine. De symptomen, die hiermee gepaard gaan, worden ook wel het carcinoïd syndroom genoemd.