Dysport® - Ipsen Farmaceutica

Waarvoor wordt Dysport® gebruikt?

Dysport®, met de werkzame stof botulinetoxine A, behoort tot de groep van spierverslappers: geneesmiddelen die zorgen voor spierontspanning.

Dit geneesmiddel kan onder andere worden voorgeschreven om mensen met de volgende ziektebeelden te behandelen:

Dysport® is een receptgeneesmiddel. Dat wil zeggen dat het alleen door een arts kan worden voorgeschreven.

Wat is Dysport®?

Botulinetoxine A is een natuurlijk eiwit dat wordt gemaakt door een bacterie met de naam Clostridium botulinum. Deze bacterie kan voorkomen in bedorven voedsel en is verantwoordelijk voor het ontstaan van botulisme onder dieren (en mensen) in stilstaand water.

Hoe werkt Dysport®?

Onze spieren worden aangestuurd en tot actie aangezet door zenuwprikkels afkomstig vanuit de hersenen. Door hersen- of zenuwbeschadigingen of hersenaandoeningen kunnen er verkeerde signalen doorgegeven worden aan de spieren. Spieren kunnen dan overmatig worden gestimuleerd. Dit kan zich onder andere uiten in spasticiteit of dystonie.
De overdracht van informatie van de zenuw naar de spieren wordt plaatselijk geremd door een injectie van botulinetoxine in de aangedane spier. Botulinetoxine vermindert hierdoor de overmatige spanning van de spier. Na een tijd herstelt het lichaam de geblokkeerde zenuwverbinding en zie je dat de werking van de botulinetoxine weer afneemt. Gemiddeld is dit na ongeveer 12 weken.

Wat kunt u verwachten van de behandeling?

  • Ongeveer tussen drie en tien dagen na de injectie kunt u een afname van de spierspanning verwachten
  • Ongeveer twee weken na de injectie wordt het maximaal effect waargenomen
  • De werking van botulinetoxine A houdt gemiddeld drie maanden aan
  • Als de behandeling met botulinetoxine A injecties een goede behandeling voor u blijkt kan de behandeling regelmatig herhaald worden (om de drie maanden)
  • Wanneer u goed ingesteld staat kan de behandeling vaak jarenlang goed onder controle gehouden worden met regelmatige injecties
  • Soms kan het gebeuren dat een injectie minder werkzaam is. Dit kan zijn doordat de spieren meer spastisch of dystoon worden, er meer spieren bij betrokken zijn of omdat de botulinetoxine niet meer goed werkzaam is. Uw arts kan dan proberen om een hogere dosering te geven of om andere spieren te injecteren

De behandeling die wordt ingezet is afhankelijk van de doelstelling (en) die u en uw arts voorafgaand aan de behandeling hebben gesteld. Deze moet gericht zijn op uw hulpvraag. Het is daarom raadzaam om deze samen met uw verwachtingen goed te bespreken met uw behandelend arts.

Toediening van Dysport®

Uw arts zal eerst uitgebreid onderzoeken welke spieren in aanmerking komen voor een behandeling met botulinetoxine A.

Het injecteren met botulinetoxine A kan worden onder EMG (electro-myografie)geleide of onder echo geleide. Injectie met behulp van EMG wordt gedaan met een speciale naald. Deze naald is aangesloten aan een apparaat dat elektrische prikkel geeft waardoor de spieractiviteit kan worden bepaald.  Steeds vaker  wordt met behulp van een  echo-apparaat  behandeld. Hiermee kan visueel worden gezien welke spieren spastisch zijn.

Als de goede spier (en) is/ zijn gevonden, spuit uw arts een bepaalde hoeveelheid botulinetoxine A in. De pijn of het ongemak tijdens het injecteren kunt u het beste vergelijken met bloedprikken. Bij nieuwe patiënten kan het soms enige behandelingen duren voor de optimale dosis en de optimale combinatie van injectieplaatsen wordt gevonden. Als u poliklinisch wordt behandeld, kunt u na de behandeling meestal direct naar huis.

Bijwerkingen

Het gebruik van medicijnen kan bijwerkingen veroorzaken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter.

Bewaren van Dysport®

Dysport® moet altijd in de koelkast tussen 2ºC en 8ºC worden bewaard. Niet in de vriezer bewaren.

Meer informatie

Raadpleeg voor informatie uw huisarts of uw behandelend specialist. Bovenstaande beknopte informatie is geen vervanging van de bijsluiter. Meer informatie over Dysport® leest u in de bijsluiter.