Over Ipsen - Ipsen Farmaceutica

Hoofdkantoor Parijs

IPS_Hoofdkantoor-Parijs

Onze visie, ambitie en waarden

De bijdrage die wij kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven of de levensduur van patiënten, is wat ons motiveert.

Onze Visie: Innovatie voor patiëntenzorg

Het zoeken naar goede en vernieuwende oplossingen voor ernstige ziekten en aandoeningen ligt aan de basis van alles wat wij doen.

Met onze inspanning en bijdrage aan therapeutische oplossingen leveren wij een waardevolle bijdrage aan de behandeling van een individuele patiënt, de verantwoordelijke zorgverleners en de samenleving als geheel.

Onze Ambitie: gerespecteerde samenwerking in de zorg

Ipsen Nederland is onderdeel van Ipsen Farmaceutica, een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf dat met bijna 5000 medewerkers en een portfolio van specialistische geneesmiddelen, vertegenwoordigd is in 115 landen.

Onze doelstelling is een wereldwijd gerespecteerd leider te worden in de behandeling van specifieke, ernstige en vaak zeldzame aandoeningen op het gebied van uro-oncologie, (onco)endocrinologie en neurologie.

Traditie

Wij hebben een traditie en actieve houding in het creëren van samenwerkingsverbanden waardoor innovatieve concepten en programma’s ontwikkeld worden.

Investeringen

Onze strategische focus wordt ondersteund met substantiële investeringen (20% van de totale omzet) in onderzoek en ontwikkeling, waarbinnen wij een onbetwistbare expertise en kennis in de ontwikkeling van peptiden en toxines hebben opgebouwd. De belangrijkste locaties voor onderzoek en productie liggen in China, Frankrijk, Ierland, Engeland en de Verenigde Staten.

Wij realiseren ons dat wij onze ambitie alleen kunnen waarmaken door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst te hebben, te houden of aan te trekken. Voortdurende (bij)scholing en ontwikkelingsprogramma’s en een uitdagende lokale en internationale werkomgeving zijn hierbij leidend.

Onze waarden: de patiënt centraal

In ons werk, waarin het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten centraal staat, zijn wij ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid hierbij de hoogste ethische standaard te volgen. Dit geldt van de vroegste stadia in onderzoek en ontwikkeling tot aan de uiteindelijke aflevering van onze geneesmiddelen bij de patiënt.