Ethiek en compliance

Ethiek, transparantie, toewijding aan de gezondheidszorg, integriteit, compliance, zich ertoe verbinden "openlijk te spreken": dit zijn de pijlers van de code voor ethiek en compliance van de Groep Ipsen. Al onze activiteiten, van het onderzoek tot de verkoop, staan in het teken van deze veeleisende benadering, waardoor wij in staat zijn de patiënt altijd centraal te stellen.

Ethiek en compliance
Transparantie in relaties en belangen

Transparantie in relaties en belangen

Transparantie van de samenwerking met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, naleving van de Gedragscode voor Geneesmiddelen, transparante toegang tot klinische gegevens: de Groep Ipsen verplicht zich tot communicatie over zijn activiteiten. Deze aanpak is gericht op een vertrouwensrelatie met onze patiënten en al onze stakeholders.

Milieu, gezondheid, veiligheid (EHS)

Ontdek het beleid van verantwoord maatschappelijk ondernemen van de Groep Ipsen. Onze groep maakt zijn werknemers bewust van de EHS-doelstellingen door middel van een gedragscode.

Milieu, gezondheid, veiligheid (EHS)
Geüpdatet op 15/01/2018