Ethiek & Compliance

Het streven van Ipsen om de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren, verplicht de Groep een ethische benadering die het uiterste vergt bij alle activiteiten, van onderzoek en ontwikkeling tot verkoop.

 
Het bevorderen van een ethische cultuur waarbij onze principes worden nageleefd en die door de hele Groep wordt gedragen, is een belangrijke doelstelling voor Ipsen. Zij komt tot uiting in ons wereldwijde programma voor Ethiek en compliance waarvan de Gedragscode de hoeksteen vormt en een tweeledige doelstelling heeft: integratie van de ideeën die wij met betrekking tot goed gedrag belangrijk vinden, maar vooral mobilisatie van onze teams omtrent onze visie op Ethiek.
Deze code definieert de 6 pijlers van onze visie op ethiek (ETHICS): 

 

Gelijkheid (Equity)

Gelijke behandeling van onze werknemers is een kernwaarde voor ons succes. Wij streven ernaar dat alle werknemers en sollicitanten op dezelfde manier worden behandeld: rechtvaardig. Ipsen stimuleert een cultuur waarin respect voor iedereen en een transparante beoordeling onze medewerkers in staat stellen om zich te ontwikkeling in een omgeving die vrij is van discriminatie of intimidatie.

 

Transparantie (Transparency)

Transparantie is essentieel om de veiligheid van onze patiënten te garanderen en het vertrouwen van onze partners te bevorderen. Wij streven niet alleen transparantie na in de communicatie over onze producten, onze relaties met de artsen, zorginstellingen en patiëntenverenigingen, maar ook met betrekking tot al onze financiële gegevens.

 

Toewijding aan de gezondheidszorg (Health dedicated)

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt is onze ‘raison d’être’, nieuwe oplossingen vinden voor invaliderende ziekten vormt de bron van ons handelen. Omdat de gezondheid van de patiënt ervan afhankelijk is, verbinden wij ons ertoe producten van de hoogste kwaliteit te bieden en in alle stadia van de levenscyclus aan de hoogste standaarden te voldoen. Op dezelfde wijze streven wij ernaar de gezondheid van onze medewerkers en die van onze leefomgeving in het algemeen te beschermen.

 

Integriteit (Integrity)

Integriteit is essentieel om ons succes en het vertrouwen van ons partners te kunnen blijven behouden. We tolereren geen gedrag dat kan leiden tot verwarring over de integriteit van onze onderneming of van een medewerker, zoals corruptie, belangenverstrengeling, concurrentievervalsing of het gebruik van vertrouwelijke informatie voor persoonlijk gewin.

 

Naleving (Compliance)

Wij nemen alle wetten, regelgevingen en gedragscodes in acht die op onze industrie van toepassing zijn.

 

Openlijk spreken (Speak up)

Wij stimuleren een cultuur van vrijheid van meningsuiting waarin problemen rondom Ethiek en Compliance bespreekbaar zijn.

Geüpdatet op 17/08/2017