Transparantie in relaties en belangen

Om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen met de patiënten, de stakeholders en het grote publiek, hanteert Ipsen een beleid van transparantie met betrekking tot de samenwerking met beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg en verbindt het bedrijf zich tot naleving van de deontologische bepalingen die binnen de geneesmiddelenindustrie gelden.

 

Een transparante samenwerking met de gezondheidszorg

De interacties tussen de zorgverleners en de gezondheidsindustrie zijn essentieel voor een hoogwaardige ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de vooruitgang op het gebied van opleiding en onderzoek. De maatschappij heeft hoge verwachtingen op vlak van transparantie, vooral met betrekking tot het thema gezondheid.

Wij willen ons ervan verzekeren dat we aan deze verwachtingen voldoen en zorgen er daarom voor dat onze relaties met de spelers in de gezondheidszorg begrepen worden door patiënten, de media, overige stakeholders en meer algemeen, het publiek.

Deze benadering van Transparantie, die is opgenomen in de Gedragscodes van de farmaceutische industrie die door Ipsen volledig worden onderschreven, bepaalt dat waardetransfers aan gezondheidsbeoefenaars openbaar gemaakt worden. In Nederland gebeurt dit in het Transparantieregister).

Geüpdatet op 15/01/2018