Ethiek & Compliance - Ipsen Farmaceutica

Hoofdkantoor Parijs

IPS_Hoofdkantoor-Parijs

Ethiek & Compliance

De Code voor Ethiek en Compliance binnen Ipsen kent zes thema’s.

1. Gelijkheid

Gelijkheid voor medewerkers is een kernwaarde voor ons succes. Wij streven een eerlijke en gelijke behandeling van alle medewerkers na, in alle stadia van hun dienstverband bij Ipsen. Respect voor het individu, transparantie en objectieve beoordeling van onze medewerkers stelt hen in staat om in een veilige omgeving interessant werk te doen en te bouwen aan een passende carrière.

2. Transparantie

Transparantie is essentieel om de veiligheid voor onze patiënten te garanderen en het vertrouwen van onze relaties te zekeren. Wij streven niet alleen transparantie na in de communicatie rondom onze producten en in onze interacties met artsen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties, maar ook in financiële transacties zoals het transparantieregister en R&D kosten.

3. Toewijding aan de gezondheidszorg

Het verbeteren van het leven van patiënten is onze raison d’être; het zoeken naar innovatieve oplossingen voor ernstige invaliderende ziekten staat aan de bron van alles wat wij doen. Omdat de gezondheid van de patiënt ervan afhankelijk is, voelen we ons bijzonder verantwoordelijk om producten van de hoogste kwaliteit te bieden en gedurende de hele levenscyclus van een product, aan de hoogste standaarden te voldoen. Aanvullend streven wij ernaar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen en zorgvuldig om te gaan met onze leefomgeving in het algemeen.

4. Integriteit

Integriteit is essentieel om op het hoogste niveau te presteren en het vertrouwen van relaties te behouden. We tolereren geen gedrag dat verwarring geeft over de integriteit van ons bedrijf of onze medewerker, zoals corruptie, belangenverstrengeling, concurrentie vervalsing of het gebruik van vertrouwelijke informatie voor persoonlijk gewin.

5. Compliance

Wij handelen volgens alle wet en regelgeving en gedragscodes die op ons, onze bedrijfsvoering en bedrijfstak van toepassing is.

6. Openheid

Wij ondersteunen een omgeving van vrijheid van meningsuiting en bespreekbaarheid van zaken rondom ethiek en compliance.