Geneesmiddelenbewaking (pharmacovigilance)

De afdeling geneesmiddelenbewaking van Ipsen speelt een belangrijke rol door de gegevens die we van patiënten en zorgprofessionals ontvangen permanent te toetsen, evenals de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van onze geneesmiddelen.

 

Wat is geneesmiddelenbewaking?

Geneesmiddelenbewaking omvat de wetenschap en de activiteiten die betrekking hebben op het ontdekken, toetsen, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen en andere medicijn-gerelateerde problemen.
Het doel is de patiëntenzorg en de veiligheid te verbeteren, de volksgezondheid en de veiligheid in relatie tot het gebruik van geneesmiddelen te garanderen en begrip, training en effectieve communicatie met zorgprofessionals en het publiek bevorderen.
De EU eist in haar wet- en regelgeving dat geneesmiddelenfabrikanten de aangewezen gezondheidsautoriteiten op de hoogte stellen van bijwerkingen. Om te garanderen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan, worden de fabrikanten periodiek door de gezondheidsautoriteiten gecontroleerd.

 

Welke gegevens worden bij geneesmiddelenbewaking verzameld?

Als medicijnen op de markt komen, is uit klinisch onderzoeken relatief weinig informatie beschikbaar over de veiligheid ervan, aangezien deze worden uitgevoerd bij een relatief klein aantal mensen en sommige groepen, zoals zwangere vrouwen, zijn uitgesloten. Alle geneesmiddelen hebben zowel risico’s als voordelen en de afdeling Geneesmiddelenbewaking speelt een belangrijke rol door de informatie van zorgprofessionals en patiënten permanent te toetsen en de voordelen en risico’s tegen elkaar af te wegen. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Bijwerkingen van geneesmiddelen;
 • Het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding;
 • Afwijkende laboratoriumuitslagen;
 • Beroepsmatige blootstelling aan geneesmiddelen;
 • Overdosis, verkeerd gebruik van geneesmiddelen;
 • Productklachten;
 • Namaakproducten;
 • Onverwacht voordeel van een geneesmiddel;
 • Gebrek aan werkzaamheid;
 • Overlijden tijdens het gebruik van een geneesmiddel;
 • Interacties tussen geneesmiddelen en tussen geneesmiddelen en voedsel;
 • Gebruik van geneesmiddelen voor een aandoening waarvoor zij niet geregistreerd zijn;
 • Medicatiefouten.

 

Bijwerkingen melden

ATTENTIE:

Als u zich ongerust maakt over uw gezondheid terwijl u een geneesmiddel gebruikt, neem dan altijd eerst contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Lees altijd de bijsluiter en de aanwijzingen die bij u uw geneesmiddel heeft ontvangen. Hierin staan de bekende bijwerkingen of problemen en adviezen over wat u moet doen.

Bijwerkingen kunt u melden aan uw arts, verpleegkundige of apotheker. U kunt deze ook rechtstreeks aan uw plaatselijke zorgautoriteit doorgeven. Informatie over hoe u dit kunt doen staan in de bijsluiter of de aanwijzingen die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen.

U kunt bijwerkingen ook doorgeven aan de fabrikant van uw geneesmiddel. Indien u bijwerkingen van een geneesmiddel van Ipsen wilt melden, kunt u gebruik maken van het contactformulier in de rubriek “Neem contact op”.

Geüpdatet op 15/01/2018