Geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie)

De afdeling geneesmiddelenbewaking is een belangrijk onderdeel van Ipsen. Deze toetst doorlopend de van patiënten en zorgprofessionals ontvangen gegevens en controleert de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van onze geneesmiddelen.

 

Wat is geneesmiddelenbewaking?

Geneesmiddelenbewaking omvat de wetenschap en de activiteiten, die betrekking hebben op het ontdekken, toetsen, begrijpen en voorkomen van ongewenste effecten en andere medicijngerelateerde problemen.

Het doel van geneesmiddelenbewaking is de patiëntenzorg te verbeteren en de volksgezondheid en de veiligheid in relatie tot het gebruik van geneesmiddelen te garanderen. Daarnaast draagt het bij tot aan de kennis, training en effectieve communicatie met zorgprofessionals en het publiek.

De EU eist in haar wet- en regelgeving dat geneesmiddelenfabrikanten de aangewezen gezondheidsautoriteiten op de hoogte stellen van vermoedelijke bijwerkingen. Om te garanderen dat aan deze verplichting wordt voldaan, worden de fabrikanten periodiek door de gezondheidsautoriteiten gecontroleerd.

 

Welke gegevens worden bij geneesmiddelenbewaking verzameld?

Wanneer medicijnen op de markt komen, is uit klinische onderzoeken relatief weinig informatie beschikbaar over de veiligheid ervan. Dit komt doordat deze onderzoeken worden uitgevoerd bij een betrekkelijk klein aantal mensen en doordat sommige groepen, zoals zwangere vrouwen, daarvan zijn uitgesloten. Alle geneesmiddelen hebben zowel voordelen als risico’s en de afdeling Geneesmiddelenbewaking speelt bij de toetsing en controle hiervan een belangrijke rol. Ipsen verzamelt onder andere de volgende gegevens:

 • Vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen;
 • Het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding;
 • Afwijkende laboratoriumuitslagen;
 • Beroepsmatige blootstelling aan geneesmiddelen;
 • Overdosis of verkeerd gebruik van geneesmiddelen;
 • Productkwaliteitsklachten;
 • Namaak/Vervalsingen;
 • Onverwacht voordeel van een geneesmiddel;
 • Gebrek aan werkzaamheid;
 • Overlijden tijdens het gebruik van een geneesmiddel;
 • Interacties tussen geneesmiddelen en tussen geneesmiddelen en voedsel;
 • Gebruik van geneesmiddelen voor een aandoening waarvoor zij niet geregistreerd zijn;
 • Medicatiefouten.

 

Bijwerkingen melden

ATTENTIE:

Als u zich ongerust maakt over uw gezondheid, terwijl u een geneesmiddel gebruikt, neem dan altijd eerst contact op met uw arts of apotheker.

Lees altijd de bijsluiter en de aanwijzingen, die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen. Hierin staan de bekende bijwerkingen of problemen en adviezen over wat u moet doen.

Bijwerkingen kunt u melden aan uw arts of apotheker. U kunt deze ook rechtstreeks aan uw plaatselijke zorgautoriteit doorgeven. Informatie over hoe u dit kunt doen, staat in de bijsluiter of in de aanwijzingen, die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen.

U kunt bijwerkingen ook doorgeven aan de fabrikant van uw geneesmiddel. Indien u bijwerkingen van een geneesmiddel van Ipsen wilt melden, kunt u gebruik maken van het contactformulier in de rubriek “Neem contact op”.

Geüpdatet op 21/09/2018