Werken bij Ipsen

Bij Ipsen ligt het accent op de ontwikkeling van de medewerkers, een excellente managementcultuur en de inzet van iedereen ten behoeve van het collectieve succes.

 

Een groep die gericht is op innovatie

Werken bij Ipsen betekent, werken bij een dynamische organisatie, die gericht is op innovatie en daarbij interessante uitdagingen biedt. Van R&D tot verkoop, maar ook in de productie, bevoorrading en ondersteunende posities, heeft Ipsen een breed scala aan functies, die in dienst staan van de patiënt.

Ipsen kent gunstige arbeidsvoorwaarden, waarbij het accent ligt op:

  • De ontwikkeling van de medewerkers door permanent in gesprek te blijven over hun behoeften en motivatie en door toegang te bieden tot scholing en mobiliteit;
  • De bevordering van een cultuur van excellent management;
  • De inzet van alle medewerkers door het stimuleren van een klimaat van aandacht en permanente verbetering, als ook door een eerlijke en competitieve beloning.

Ipsen ambieert toonaangevend te zijn als werkgever in de biotechnologische en farmaceutische sector.

Beloning en prestatie

Het beloningsbeleid van Ipsen is gebaseerd op drie belangrijke principes: interne rechtvaardigheid, externe competitiviteit en erkenning van prestaties.

De evaluatie van de persoonlijke prestaties (IPAP -Individual Performance Appraisal Process) tussen de individuele medewerker en de manager biedt de mogelijkheid de strategie van de onderneming te benadrukken en de organisatiedoelstellingen om te zetten in individuele doelstellingen. Voor managers is dit een uitstekende gelegenheid om hun teams te stimuleren en aan te moedigen tot het behalen van die doelstellingen. Medewerkers kunnen tijdens deze evaluatie hun prestaties en eventuele uitdagingen bij het werk bespreken.

 

Ontwikkeling, opleiding en mobiliteit

Ipsen streeft ernaar zijn medewerkers hoogwaardige mogelijkheden te bieden voor opleiding en ontwikkeling. Het aantal uren dat aan opleidingen werd besteed, steeg in 2015 wereldwijd tot boven de 112.000 uur. Dit is gemiddeld meer dan 25 uur per werknemer per jaar.

Ipsen heeft de Ipsen Management Academy (IMA) opgericht met als doel de ontwikkeling van onze leidinggevenden te ondersteunen. Vooral op het gebied van onze vier kerncompetenties: verantwoording, teamgeest, resultaatgerichtheid en behendigheid.

 

Werken bij Ipsen

 

De Ipsen Management Academy is een speciaal opleidingscentrum met tien op maat ontworpen scholingstrajecten. Medewerkers kunnen zich hier ontwikkelen in de tien belangrijkste competenties, die zijn afgeleid van onze vier kerncompetenties. Daarnaast zijn er ook scholingsprogramma’s voor zes andere competenties, die voor bepaalde functies binnen ons bedrijf zijn vereist. Tot slot biedt IMA nog tien workshops om te voldoen aan de operationele behoeften van managers. De Ipsen Management Academy is voortdurend in ontwikkeling en hanteert de beste methodes voor scholing en professionele ontwikkeling.

Tijdens het gesprek over professionele ontwikkeling kan iedere medewerker met zijn manager de balans opmaken van zijn ervaring, knowhow en motivatie en tegelijk de hoofdlijnen voor zijn toekomstige ontwikkeling uitzetten. Op basis van dit gesprek wordt een actieplan geformaliseerd, waarvan de uitvoering wordt begeleid door de directie van Human Resources.

Ipsen streeft ook sterk naar interne mobiliteit. Mobiliteit biedt verschillende carrièremogelijkheden aan degenen die dat willen en draagt bij aan de prestaties van het bedrijf. Ipsen voert een beleid voor internationale mobiliteit, waardoor alle medewerkers wereldwijd de kans hebben om zich te ontplooien. De perspectieven om zich bij Ipsen in een internationale omgeving te ontwikkelen, bieden mogelijkheden voor de overdracht van kennis, vaardigheden en technologieën, die bijdragen aan de rijke cultuur van het bedrijf. Er zijn verschillende vormen van mobiliteit mogelijk: een nieuwe baan op een andere afdeling of in een andere functie of in een ander land. Ook worden nieuwe kansen en taken binnen de huidige functie aangeboden.

 

Professionele gelijkheid en diversiteit

Wij hechten waarde aan professionele gelijkheid en staan niet toe dat er wordt gediscrimineerd vanwege afkomst, religie, geslacht, leeftijd of handicap.

Een van de maatregelen op dit gebied is de vernieuwing van het akkoord “Professionele gelijkheid van mannen en vrouwen” door de Ipsen Groep op 1 februari 2015. Dit akkoord richt zich op:

  • Gelijke kansen en gelijke behandeling van de medewerkers;
  • Naleving van de non-discriminatiebeginselen op het gebied van beloning;
  • De verenigbaarheid van het arbeidsleven en het familieleven.

Sinds 2009 zet Ipsen zich ook in voor een dynamische aanpak om mensen met een handicap te helpen hun plek te vinden binnen de onderneming. Wij hebben tal van partnerschappen opgezet met organisaties, die gespecialiseerd zijn in het faciliteren van toegang tot werk voor gehandicapten. Enerzijds door hun integratie in de onderneming te ondersteunen. Anderzijds door uitbestedingen te gunnen aan ondernemingen, die mensen met een handicap in dienst hebben.

Sinds 2013 organiseren we ook activiteiten op het gebied van kennisoverdracht tussen jongeren en ouderen om de toegang van jongeren tot duurzaam werk te bevorderen, hun integratie te verbeteren en hun competenties te ontwikkelen. Eventueel kunnen de jongeren de ouderen ook helpen om zich voor te bereiden op het leven na hun pensionering.

 

41 jaar

gemiddelde leeftijd

59%

vrouwen / 41% mannen

112.000

scholingsuren in 2015

Geüpdatet op 21/09/2018