Endocrinologie

Endocrinologie is het therapeutische gebied dat is gewijd aan onderzoek naar hormonen, chemische stoffen die essentiële functies in ons lichaam regelen. Endocriene aandoeningen kunnen gedurende het hele leven van de patiënten verantwoordelijk zijn voor hormonale en metabole stoornissen en vormen een grote medische uitdaging.

Acromegalie

Acromegalie is een hormonale stoornis gekenmerkt door een afwijkende botgroei en/of een overmatige verdikking van de huid in het gezicht en de ledematen. Ontdek met Ipsen meer over deze zeldzame endocriene aandoening, de manier om de diagnose te stellen en de verschillende beschikbare behandelingen.

Ernstige primaire IGF-1-deficiëntie

Ernstige primaire IGF-1 (insulin-like growth factor 1, een eiwit dat aangemaakt wordt
door inwerken van groeihormoon) – defciëntie veroorzaakt groeiachterstand bij kinderen en adolescenten, alsook een groot aantal anatomische, morfologische en fysiologische stoornissen. Ontdek met Ipsen meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Groeihormoondeficiëntie

Groeihormoondeficiëntie, vaak als gevolg van aantasting van de hypothalamus of de hypofyse, twee hersenstructuren, heeft tal van ongunstige gevolgen voor de kinderen en volwassenen die erdoor worden getroffen (groeiachterstand, stofwisselingsstoornissen, enz.). Ontdek met Ipsen meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Syndroom van Turner

Het syndroom van Turner is een exclusief vrouwelijke aandoening te wijten aan de gedeeltelijke of volledige afwezigheid van een X-chromosoom. De gevolgen ervan zijn een klein gestalte, onvruchtbaarheid en een aantal andere stoornissen. Ontdek met Ipsen meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Thyreotroop adenoom

Een thyreotroop adenoom is een goedaardige kliertumor in de hypofyse, die een overmaat aan TSH (schildklierstimulerend hormoon) produceert. Dit heeft uiteenlopende gevolgen. Ontdek met Ipsen meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Vroegtijdige puberteit

Vroegtijdige puberteit wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken vóór de leeftijd van 7 of 8 jaar bij meisjes en 9 jaar bij jongens. Zonder behandeling leidt deze aandoening tot de paradox van een groot gestalte tijdens de kinderjaren en een klein gestalte op volwassen leeftijd. Ontdek met Ipsen meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.