Endocrinologie

Endocrinologie is het therapeutische gebied dat is gewijd aan hormonen. Deze stoffen regelen essentiële functies in het lichaam. Endocriene aandoeningen bestaan uit hormonale en metabole stoornissen, waar de patiënt levenslang last van kan hebben. Behandeling hiervan vormt een grote uitdaging voor de medische wetenschap.

Acromegalie

Acromegalie is een hormonale stoornis, die onder andere gekenmerkt wordt door een afwijkende botgroei en/of een overmatige verdikking van de huid in het gezicht en op de ledematen. Ontdek meer over deze zeldzame endocriene aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Ernstige primaire IGF-1-deficiëntie

Ernstige primaire IGF-1-deficiëntie veroorzaakt bij kinderen en adolescenten zowel een groeiachterstand als een groot aantal anatomische, morfologische en fysiologische stoornissen. IGF-1 staat voor Insulin-like Growth Factor 1, een eiwit dat aangemaakt wordt door het inwerken van groeihormoon. Ontdek meer over deze aandoening, de diagnose en de beschikbare behandelingen.

Groeihormoondeficiëntie

Groeihormoondeficiëntie ontstaat vaak als gevolg van aantasting van de hypothalamus of de hypofyse, twee onderdelen van de hersenen. Groeihormoontekort kan leiden tot diverse stofwisselingsstoornissen. Bovendien kan het bij kinderen leiden tot groeiachterstand. Ontdek meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Syndroom van Turner

Het syndroom van Turner komt alleen voor bij vrouwen en is te wijten aan de gedeeltelijke of volledige afwezigheid van een X-chromosoom. De gevolgen ervan zijn een klein gestalte, onvruchtbaarheid en een aantal andere stoornissen. Ontdek meer over deze aandoening, de diagnose en de beschikbare behandelingen.

Thyreotroop adenoom

Een thyreotroop adenoom is een goedaardige tumor in de hypofyse, die een overmaat aan TSH (schildklier stimulerend hormoon) produceert. Dit heeft uiteenlopende gevolgen. Ontdek meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.

Vroegtijdige puberteit

Vroegtijdige puberteit wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken vóór de leeftijd van 7 of 8 jaar bij meisjes en vóór het 9e levensjaar bij jongens. Zonder behandeling leidt deze aandoening tot de paradox van een groot gestalte tijdens de kinderjaren en een klein gestalte op volwassen leeftijd. Ontdek meer over deze aandoening, de diagnose en de verschillende beschikbare behandelingen.